Price list

gg

VIETNAMESE Kinh HAIR

Single Drawn Hair

      SIZE

               BULK HAIR

              MACHINE WEFT
Inches   cm   Straight

(USD/KG)

Wavy

(USD/KG)

Curly

(USD/KG)

Straight

(USD/KG)

Wavy

(USD/KG)

Curly

(USD/KG)

    6    15        109       129       134       169

189

      194
    8    20        132       152       157       205       225       230
   10    25        166       186       191       230       250       255
   12    30        190       210       215       249       269       274
   14    35        208       228       233       284       304       309
   16    40        241       261       266       309       329       334
   18    45        265       285       290       334       354       359
   20    50        289       309       314       375       395       400
   22    55        323       343       348       414       434       439
   24    60        360       380       385       450       470       475
   26    65       394       414       419       490       510       515
   28    70        432       452       457       520       540       545
   30    75        456       476       481       556       576       581
   32    80        490       510       515       582       602       607

Double Drawn Hair

      SIZE                 BULK HAIR                MACHINE WEFT
Inches    cm     Straight

(USD/KG)

Wavy

 (USD/KG)

    Curly

(USD/KG)

    Straight

(USD/KG)

    Wavy

(USD/KG)

    Curly

(USD/KG)

     6   15         132       152       157        194       214       219
     8   20         156       176       181        219       239       244
    10   25         180       200       205        245       265       270
    12   30         204       224       229        259       279       284
    14   35         218       238       243       309       329       334
    16   40        265       285       290       334       354       359
    18   45 289       309       314       359       379       384
    20   50 313       333       338       400       420       425
    22   55 347       367       372       439       459       464
    24   60 384       404       409       488       508       513
    26   65 430       450       455       526       546       551
    28   70 466       486       491       556       576       581
    30   75 490       510        515       584       604       609
    32   80 517       537        542       614       634       639

Tape Hair & Tip hair

SIZE                                  Tape Hair & Tip hair
inches cm    Straight (USD/KG)   Wavy (USD/KG)     Curly (USD/KG)
     6     15                       182                 202                   207
     8     20                       206                 226                   231
    10     25                       230                 250                   255
    12     30                       254                 274                   279
    14     35                       268                 288                   293
    16     40                       315                 335                   340
    18     45                       339                 359                   364
    20     50                       363                 383                   388
    22     55                       397                 417                   422
    24     60                       434                 454                   459
    26     65                       480                  500                    505
    28     70                       516                  536                    541
    30     75                       540                  560                    565
    32     80                       567                  587                    592

Hand Tied Weft, Clip-In 

       SIZE                                            Tape Hair & Tip hair
 inches     cm    Straight (USD/KG)   Wavy (USD/KG)     Curly (USD/KG)
     6     15                      182                 202                   207
     8     20                      206                 226                   231
    10     25                      230                 250                   255
    12     30                      254                 274                   279
    14     35                      268                 288                   293
    16     40                      315                 335                   340
    18     45                      339                 359                   364
    20     50                      363                 383                   388
    22     55                      397                 417                   422
    24     60                      434                 454                   459
    26     65                      480                 500                   505
    28     70                      516                 536                   541
    30     75                      540                 560                   565
    32     80                      567                 587                   592

Lace Closure

(Make by hand, density 130%) – Size 4×4 inches

    Size (Inches)     Size       (cm)    Closure Straight     Closure Wavy      Closure Curly
       8       20              34              36              36
      10       25              35              37              37
      12      30              37              39              39
      14      35              41              43              43
      16      40              46              48              48
      18      45              50              52              52
      20      50              54              56              56

Lace Closure

 (Make by hand, density 130%) – Size 4.5×5.5 inches

    Size (Inches) Size(cm) Closure Straight Closure Wavy Closure Curly
      8        20                   42                  44                  44
     10        25                   43                  45                  45
     12        30                   46                  48                  48
     14        35                   51                  53                  53
     16       40                   58                  60                  60
     18       45                   64                  66                  66
     20       50                   70                  72                  72

Lace  frontal

 (Make by hand, density 130%) – Size 13×4 inches

Size (Inches)

 Size(cm)

    Closure Straight     Closure Wavy     Closure Curly
       8       20                   78                 81                 81
      10       25                   80                 83                 83
      12       30                   86                 89                 89
      14       35                   91                 94                 94
      16       40                   99                102                 102
      18       45                  108                111                 111
     20       50                  118                121                 121

VIETNAMESE H’mong HAIR

Single Drawn Hair

 SIZE BULK HAIR MACHINE WEFT
Inches cm    Straight

(USD/KG)

    Wavy

(USD/KG)

   Curly

(USD/KG)

   Straight

(USD/KG)

    Wavy

(USD/KG)

     Curly

(USD/KG)

     6    15           99        119       124        158       178        183
     8    20          122        142       147        194       214        219
    10    25          156        176       181        219       239        244
    12    30          180        200       205        233       253        258
    14    35          193        213       218        273       293        298
    16    40          226       246       251        298       318        323
    18    45          250       270       275        323       343        348
    20    50          274       294       299        359       379        384
    22    55          308       328       333        403       423        428
    24    60          345       365       370        439       459        464
    26    65          379       399       404        479       499        504
    28    70          417       437       442        504       524        529
    30    75          441       461       466        540       560        565
    32    80          475       495       500        566       586        591

Double Drawn Hair

      SIZE            BULK HAIR                MACHINE WEFT
Inches cm Straight

(USD/KG)

Wavy

(USD/KG)

Curly

(USD/KG)

Straight

(USD/KG)

Wavy

(USD/KG)

Curly

(USD/KG)

     6   15        122       142       147         184       204        209
     8   20        146       166       171         209       229        234
    10   25       170       190       195         234       254        259
    12   30       194       214       219         244       264        269
    14   35       203       223       228         298       318        323
    16   40       250       270       275         323       343        348
    18   45       274       294       299         349       369        374
    20   50       298       318       323         384       404        409
    22   55       332       352       357         428       448        453
    24   60       369       389       394         477       497        502
    26   65       415       435       440         515       535        540
    28   70       451       471       476         540       560        565
    30   75       475       495       500         568       588        593
    32   80       502       522        527         598       618        623

Tape Hair & Tip hair

        SIZE                                         Tape Hair & Tip hair
inches cm    Straight (USD/KG)   Wavy (USD/KG)       Curly (USD/KG)
    6     15                       172                 192                    197
    8     20                       196                 216                    221
   10     25                       220                 240                    245
   12     30                      244                264                    269
   14     35                      253                273                    278
   16     40                      300                320                    325
   18     45                      324                344                    349
   20     50                      348                368                    373
   22     55                      382                402                    407
   24     60                      419                439                   444
   26     65                      465                485                   490
   28     70                     501                521                   526
   30     75                     525                545                   550
   32    80                     552                572                   577

Hand Tied Weft, Clip-In 

      SIZE           HAND TIED WEFT                       CLIP IN
Inches  cm   Straight

(USD/KG)

   Wavy

(USD/KG)

    Curly

(USD/KG)

  Straight

(USD/KG)

    Wavy

(USD/KG)

   Curly

(USD/KG)

      6   15       250       267        282        193         209      224
     8   20       283       299        314        217         233      248
    10   25       329       346        361        243         259      274
    12   30       372       388        403        245         261      276
    14   35       388       405        420       289         305      320
    16   40       401       417       432       298         314      329
    18   45       428       444       459       304         321      336
    20   50       483       500       515       327         346      361
    22   55       508       528       543       408         425      440
    24   60       531       546        561       434         451      466
    26   65       579       596       611       470         487      502
   28   70       644       671       686       497         513      528
   30   75       673       689       704       527         544      559
   32   80       683       699       714       551         567      582

Lace Closure

(Make by hand, density 130%) – Size 4×4 inches

Size (Inches) Size

(cm)

Closure Straight Closure Wavy Closure Curly
       8       20              34              36              36
      10      25              35              37              37
      12      30              37              39              39
      14      35              41              43              43
      16      40              46              48              48
      18      45              50              52              52
      20      50              54              56              56

Lace Closure
(Make by hand, density 130%) – Size 4.5×5.5 inches

Size (Inches)

Size

     (cm)

  Closure Straight Closure Wavy Closure Curly
      8        20                   42                44                 44
     10        25                   43                45                 45
     12        30                   46                48                 48
     14        35                   51                53                 53
     16        40                   58                60                 60
     18        45                   64                66                 66
     20        50                   70                72                 72

Lace  frontal

 (Make by hand, density 130%) – Size 13×4 inches

    Size (Inches) Size(cm)      Closure Straight     Closure Wavy     Closure Curly
      8      20                 78                81                 81
     10      25                 80                83                 83
     12      30                 86                89                 89
     14      35                 91                94                 94
     16      40                 99               102                 102
     18      45                108               111                 111
     20      50                118               121                 121

1

bank

Account: 260-1037-0006-256
Recipient: NGUYEN THI VAN
Swift Code: BIDVVNVX
Bank: BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam JSC Tay Hanoi Branch)
Add: 104D5C Tran Thai Tong Street, Cau Giay Dist,  Hanoi, Vietnam

wu7

Full Name: PHAM THI KIM ANH
First Name: KIM ANH
Last Name: PHAM THI
ID Card: 164 491 543
Complete Address:  KHANH AN Village  , YEN KHANH District, NINH BINH Province, Country: VIETNAM
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS()]